top of page
Web banner ehr.jpg

I-e-Recruitment kunye nokuqeshwa okubandakanyayo
iinkqubo zeeSMMEs eMzantsi Afrika

Izakhono zeDijithali zeMisebenzi kunye noMvuzo (DS4JI)

I-eRecruitment kunye neendlela ezibandakanyayo zokuqesha ii-SMMEs eMzantsi Afrika linyathelo loqeqesho eliyilwe yiprojekthi ye-Digital Skills for Jobs and Income project (DS4JI) ukuxhobisa ii-SMMEs ngokubabonelela ngezixhobo eziyimfuneko zokuchonga nokugaya abasebenzi abahlukeneyo, abanezakhono zedijithali.  Uqeqesho luphunyezwe ngentsebenziswano ne.

 

Iinjongo zale projekthi zimbini: okokuqala, kukuxhobisa amaShishini amaNcinci namaPhakathi (SMMEs) eMzantsi Afrika ngesakhono sokukhetha abona bagqatswa bafanelekileyo; kwaye okwesibini, ukuhlakulela inkcubeko yokwahlukana, ukulingana, kunye nokubandakanywa (DEI) kwinkqubo yokuqesha.

Isicelo sokuthatha inxaxheba kweli thuba loqeqesho lwasimahla ngokuvula

27 March qr-code.png
bottom of page