top of page

Ukuqeqeshwa kuzokwenziwa kuphi?

  • 10 ama-workshops aku-inthanethi

  • 2 izinkundla zokucobelelana ngolwazi

    Ababambiqhaza bazokwazi ukukhetha iworkshop eyodwa yezinsuku ezi-3 kunoma iyiphi yalezi zifundo.

eHR images002.png
bottom of page