top of page
eHR images006.png

Ngoobani abanokungenelwa ngokuba nenxaxheba?

Icandelo leSMME

  • Iingcali ze-HR ezifuna ukwandisa izakhono zabo nolwazi kwizihloko ze-DEI

  • Abanini okanye abaphathi abanomdla ekuphuculeni i-e-recruitment kunye neenkqubo zokuqesha.

bottom of page